Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Natalie Imbruglia

21/07/2023 @ 6:30 pm - 10:30 pm

£35

EVENT TAKES PLACE AT CARDIGAN CASTLE

A MWLDAN / CARDIGAN CASTLE CO-PROMOTION

Doors 6.30pm

Music from 7.30pm

Australian singer-songwriter, Natalie Imbruglia was propelled into the limelight in 1997 with her breakthrough debut album Left Of The Middle. She first stole our hearts with her chart-topping smash hit, Torn. The song became an immediate international hit reaching #2 on the UK Singles Chart, #1 airplay around the world and #1 on the Billboard Airplay chart for 14 weeks, with more than a million copies sold in the UK alone. Left Of The Middle went on to sell over 7 million copies worldwide and celebrated its 25th anniversary in November 2022.

Natalie made a triumphant return with her critically acclaimed sixth studio album, Firebird, released in 2021, which shot straight to No.10 in the chart. Following on from the success of Firebird, Natalie has performed extensively in the UK and Europe, as well as making headlines in Australia, hosting the prestigious ARIA Awards and performing alongside Andrea Bocelli.

Natalie has won 8 Aria’s, 2 Brit Awards, one Billboard Music Award and received three Grammy Nominations. Most recently, Natalie had a cameo in the final ever episode of Neighbours where she played Beth Brennan during the 90’s. She also won the third series of the UK version of The Masked Singer.

Currently working on new material Natalie will continue to tour and release music in 2023.

£35

Tickets Available Here!


YM CYMRYD LLE YNG NGHASTELL ABERTEIFI

HYRWYDDIR AR Y CYD GAN Y MWLDAN A CASTELL ABERTEIFI

Drysau 6.30pm

Cerddoriaeth o 7.30pm

Daeth y gantores-gyfansoddwraig o Awstralia, Natalie Imbruglia i’r amlwg ym 1997 gyda’i halbwm cyntaf arloesol Left Of The Middle. Fe wnaeth hi ddwyn ein calonnau am y tro cyntaf gyda’i chân lwyddiannus, Torn. Cafodd y gân lwyddiant rhyngwladol ar unwaith gan gyrraedd #2 yn Siart Recordiau Sengl y DU, #1 o ran cael ei chwarae ar y radio o amgylch y byd a #1 yn siart Billboard Airplay am 14 wythnos, gyda mwy na miliwn o gopïau wedi’u gwerthu yn y DU yn unig. Aeth Left Of The Middle ymlaen i werthu dros 7 miliwn o gopïau ledled y byd a dathlodd ei ben-blwydd yn 25 oed ym mis Tachwedd 2022.

Dychwelodd Natalie’n llwyddiannus i’r brig gyda’i chweched albwm stiwdio, Firebird, a gafodd ei ryddhau yn 2021 gan dderbyn clod gan y beirniaid. Fe saethodd yn syth i Rif 10 yn y siartiau. Yn dilyn ymlaen o lwyddiant Firebird, mae Natalie wedi perfformio’n helaeth yn y DU ac Ewrop, yn ogystal â denu sylw yn Awstralia drwy gyflwyno Gwobrau mawreddog ARIA a pherfformio ochr yn ochr ag Andrea Bocelli.

Mae Natalie wedi ennill 8 Aria, 2 Wobr Brit, un Wobr Gerddoriaeth Billboard ac mae wedi derbyn tri Enwebiad Grammy. Yn fwyaf diweddar, cafodd Natalie cameo yn y bennod olaf erioed o Neighbours lle bu’n chwarae rhan Beth Brennan yn ystod y 90au. Yn ogystal, enillodd hi drydedd gyfres fersiwn y DU o The Masked Singer. Ar hyn o bryd mae Natalie yn gweithio ar ddeunydd newydd a bydd hi’n parhau i deithio a rhyddhau cerddoriaeth yn 2023.

£35

Tocynnau Fan Hyn!

Details

Date:
21/07/2023
Time:
6:30 pm - 10:30 pm
Cost:
£35

Venue

Castle Lawn
Cardigan Castle
Cardigan, SA43 1JA United Kingdom
+ Google Map
Phone
01239 615131