Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Hari Tudur Mewn Cymeriad | Henry Tudor in Character

27/08/2019 @ 5:00 pm - 6:00 pm

Roedd y boneddigion o Gymru yn ei hoffi a’i gefnogi am iddo edrych ar eu hôl – a’u gwneud nhw’n llawer mwy cyfoethog. Roedd y beirdd yn ei alw yn ‘Y Mab Darogan’ gan eu bod yn credu y byddai cael Cymro yn frenin Lloegr yn siwr o fod yn beth da. O ran y gweddill, y Cymry cyffredin, roedd bywyd yn anodd, ac fe wnaeth y brenin o Gymro fawr ddim i’w helpu.
Cyfle i gyfarfod â Harri Tudur (VII) mewn perfformiad rhyngweithiol wedi’i anelu at Cyfnod Allweddol 2. Cewch ddysgu mwy am y Cymro ddaeth yn frenin Lloegr gan gychwyn cyfnod pwysig iawn mewn hanes – Y Tuduriaid.
_______________________

The Welsh gentry liked him because he looked after them and made them even richer. The bards referred to him as the ‘Son of Prophecy’ because they thought a Welsh king of England would surely be good for Wales. As for the rest, the majority of the welsh people, life was tough and the king did very little to help them.
Meet Henry Tudor (VII) in an interactive performance aimed at Key Stage 2. Learn more about the Welshman who became Kind of England and started a very important period in history – The Tudors.
___________________

Yn gynwysedig gyda mynediad
Included with admission

Details

Date:
27/08/2019
Time:
5:00 pm - 6:00 pm