Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

CLOUDBUSTING: THE MUSIC OF KATE BUSH

22/07/2023 @ 6:30 pm - 10:30 pm

£25

EVENT TAKES PLACE AT CARDIGAN CASTLE

A MWLDAN / CARDIGAN CASTLE CO-PROMOTION

Doors 6.30pm

Music from 8.00pm

Cloudbusting can’t wait to share their love for the music of Kate Bush as they bring their brand new LOVE & ANGER TOUR live to the stage!

As the longest-running and most universally applauded homage to the music of Kate Bush, Cloudbusting has been championed by BBC ONE as one of the most authentic tributes in the world. Their passion for Kate’s music has won over sceptical fans everywhere, challenging perceptions of what a tribute band can be and resulting in sell-out performances across the UK.

‘Utterly, surreally brilliant’ – Mick Wall, Classic Rock Magazine

Exploring Kate’s unique repertoire, Cloudbusting take you on an extraordinary journey as they explore the themes of Love & Anger. Whether exhilarating or tormented, joyful or anguished, innocent, bitter or even taboo – one thing for sure is that it’s never a simple path in Kate’s song book! The two-hour stage production will also feature all the hits you would expect to hear – Wuthering Heights, Hounds Of Love, Running Up That Hill, Babooshka – all with breath-taking vocals and superb musicianship.

Many of Kate’s original collaborators from stage and studio have been inspired to join the band on stage, including bass player Del Palmer, drummer Preston Heyman and dancer Stewart Avon Arnold, all of whom performed with Kate on her legendary Tour of Life live shows back in 1979.

This breathtaking show will take you on an incredible journey through the themes of love and anger via Kate’s extraordinary repertoire, as well as performing all the hits you would expect to hear – Wuthering Heights, Hounds Of Love, Running Up That Hill, Babooshka and many more!

£25.00 (£18.00 Under 18’s)

Tickets Available Here!


YM CYMRYD LLE YNG NGHASTELL ABERTEIFI

HYRWYDDIR AR Y CYD GAN Y MWLDAN A CASTELL ABERTEIFI

Drysau 6.30pm

Cerddoriaeth o 8.00pm

Fel yr act deyrnged i gerddoriaeth Kate Bush sydd wedi rhedeg hiraf ac sydd wedi’i chanmol fwyaf, mae Cloudbusting wedi’i chymeradwyo gan BBC ONE fel un o’r teyrngedau mwyaf dilys yn y byd. Mae eu brwdfrydedd am gerddoriaeth Kate wedi darbwyllo cefnogwyr amheus ym mhobman, gan herio canfyddiadau o’r hyn y gall band teyrnged fod ac wedi arwain at berfformiadau gwerth chweil ledled y DU.

‘Utterly, surreally brilliant’ – Mick Wall, Cylchgrawn Classic Rock

Gan fynd ati i archwilio repertoire unigryw Kate, mae Cloudbusting yn eich tywys ar daith ryfeddol wrth iddyn nhw edrych ar themâu Cariad a Dicter. Boed yn gyffrous neu’n ingol, yn llawen neu’n ddig, yn ddiniwed, yn chwerw neu hyd yn oed yn dabŵ – un peth sy’n sicr yw nad yw’r llwybr byth yn syml yn llyfr caneuon Kate! Bydd y cynhyrchiad llwyfan dwyawr o hyd hefyd yn cynnwys yr holl ganeuon poblogaidd y byddech yn disgwyl eu clywed – Wuthering Heights, Hounds Of Love, Running Up That Hill, Babooshka – y cyfan gyda canu syfrdanol a dawn gerddorol wych.

Mae llawer o gydweithwyr gwreiddiol Kate o’r llwyfan a’r stiwdio wedi’u hysbrydoli i ymuno â’r band ar y llwyfan, gan gynnwys y chwaraewr bas Del Palmer, y drymiwr Preston Heyman a’r dawnsiwr Stewart Avon Arnold, pob un ohonynt wedi perfformio gyda Kate yn Tour of Life, ei sioeau byw enwog yn ôl ym 1979.

Bydd y sioe syfrdanol hon yn eich tywys ar daith anhygoel trwy themâu cariad a dicter trwy repertoire hynod Kate, yn ogystal â chynnwys perfformiadau o’r holl ganeuon y byddech chi’n disgwyl eu clywed – Wuthering Heights, Hounds Of Love, Running Up That Hill, Babooshka a llawer mwy!

£25.00 (£18.00 O dan 18)

Tocynnau Fan Hyn!

Details

Date:
22/07/2023
Time:
6:30 pm - 10:30 pm
Cost:
£25

Venue

Castle Lawn
Cardigan Castle
Cardigan, SA43 1JA United Kingdom
+ Google Map
Phone
01239 615131