Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Only Men Aloud

14/07/2023 @ 6:30 pm - 10:30 pm

£25

English Below

YM CYMRYD LLE YNG NGHASTELL ABERTEIFI

HYRWYDDIR AR Y CYD GAN Y MWLDAN A CASTELL ABERTEIFI

Gyda Only Boys Aloud (West group)

Drysau 6.30pm

Cerddoriaeth o 7.30pm

Mae Only Men Aloud wedi bod yn plesio cynulleidfaoedd ledled y byd ers dros ugain mlynedd. Ffurfiwyd y grŵp yn 2000, gyda’r gobaith y gallent ddod ag ychydig o fywyd a gwaed newydd i draddodiad Corau Meibion ​​Cymru.

Mae’r dynion wedi dod yn adnabyddus am eu lleisiau cryf a’u repertoire amrywiol ac eclectig. Bydd cyngerdd OMA nodweddiadol yn cynnwys llawer o wahanol arddulliaucerddoriaeth. Emynau a chaneuon gwerin Cymraeg, Opera a Theatr Gerdd yr holl ffordd i Swing, Acapella a cherddoriaeth Bop.

Yn 2008, cawsant eu henwi’n Last Choir Standing BBC One, ac arweiniodd hyn at gytundeb albwm gydag Universal Records. Yn 2010, enillon nhw Wobr Brit Clasurol am Albwm Gorau’r Flwyddyn. Maen nhw wedi teithio ledled y byd bob blwyddyn ers ennill y sioe, ac maen nhw wedi gwerthu dros 300,000 o recordiau’n fyd-eang.

Dros y blynyddoedd, mae’r grŵp hynod boblogaidd wedi denu sylfaen gref o ffans ar draws y wlad ac roedd yn anrhydedd iddyn nhw gael eu gwahodd i ganu yn Seremoni Agoriadol Llundain 2012 ar yr union foment y cafodd y Fflam Olympaidd ei chynnau. Darlledwyd y perfformiad hwn i gynulleidfa deledu fyd-eang amcangyfrifedig o 900 miliwn o bobl.

Mae Côr Ieuenctid Ceredigion yn gasgliad o ddisgyblion blynyddoedd 7-9 o holl ysgolion Uwchradd Sir Ceredigion. Rydyn yn mwynhau canu ystod eang o ganeuon Cymraeg, sioe gerdd a chlasurol. Mae’r côr a Gwasanaeth Cerdd Ceredigion yn gyffrous iawn i allu fod yn rhan o’r cyngerdd yma.

£25

Tocynnau Fan Hyn!


EVENT TAKES PLACE AT CARDIGAN CASTLE

A MWLDAN / CARDIGAN CASTLE CO-PROMOTION

With Only Boys Aloud (West group)

Doors 6.30pm

Music from 7.30pm

Only Men Aloud have been delighting audiences around the world for over twenty years. They were formed in the year 2000, with the hope they could inject some new life and blood into the Welsh Male Choir tradition.

The men have become well known for their strong vocals and their varied and eclectic repertoire. A typical OMA concert will feature many different styles of music. Welsh hymns and folksongs, Opera and Music Theatre all the way to Swing, Acapella & Pop music.

Fourteen years ago, they were named BBC One’s Last Choir Standing, and this led to an album deal with Universal Records. In 2010, they won a Classical Brit Award for Best Album of the Year. They have toured every year since winning the show, all around the world and have worldwide record sales of over 300,000.

Over the years, the hugely popular group has built up a strong fan base across the country and were honoured to be asked to sing at the London 2012 Opening Ceremony at the very moment the Olympic Flame was lit. This performance was broadcast to an estimated global TV audience of 900 million people.

Ceredigion Intermediate Choir is made up of pupils in years 7-9 across Ceredigion High Schools. They enjoy performing a wide range of repertoire including Welsh Songs, musicals and classical. The choir are very excited to take part in this concert.

£25

 

Tickets Here!

Details

Date:
14/07/2023
Time:
6:30 pm - 10:30 pm
Cost:
£25

Venue

Castle Lawn
Cardigan Castle
Cardigan, SA43 1JA United Kingdom
+ Google Map
Phone
01239 615131