Home » Archives for davidconstable

Author: davidconstable

Your one stop shop for Mother’s Day

Cardigan Castle is your one stop shop for Mothers Day this year. Choose from luxurious nights away in the castle grounds, a locally crafted piece of jewellery or afternoon tea. If you’ve already got a gift sorted, there’s always Mother’s Day lunch at 1176. Treat mum to a deserved night away. Tucked away in the …

Read more

SWYDD | JOB – Gweinyddwr Rhan Amser – Part Time Administrator

Gweinyddwr Rhan Amser Castell Aberteifi Cyflog: I’w gadarnhau Dyddiad Cau: 11eg Chwefror Mae Castell Aberteifi yn edrych am weinyddwr brwdfrydig ac effeithiol i ymuno a’r tîm. Yn y rôl hon byddwch yn gyfrifol am oruchwylio a chyflawni gwaith gweinyddol.  Prif Rôl Gweinyddwr y Castell Sicrhau bod gweithdrefnau’r swyddfa yn cael eu cyflawni’n effeithiol a chefnogi’r …

Read more

Aelodaeth YCA Cadwgan BPT Membership

Mae bwrdd Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan wedi cymryd y penderfyniad i waredu ar ffi aelodaeth yn 2019. Mae’r penderfyniad yn un rhagweithiol i annog fwy o fewnbwn a diddordeb yng Ngwaith yr Ymddiriedolaeth. Er nad yw’r aelodaeth yma yn cynnig unrhyw gymhellion fel mynediad am ddim i’r Castell, mae’n galluogi rhywfaint o fewnbwn mewn cyfarfodydd …

Read more

Saith Rheswm da i ymweld â Chastell Aberteifi’r Gaeaf hwn

Awyr iach ymhlith gogoniant y gerddi Mae safle Castell Aberteifi yn ddwy erw o faint. Pa ffordd well i gerdded y cinio Nadolig i ffwrdd nag i dreulio peth amser o gwmpas y gerddi arbennig yma. Cewch weld ardd y gegin, cerdded y muriau a llawer mwy. Hanes tymhorol Cynhaliwyd yr Eisteddfod gyntaf yma yng …

Read more

Seven great reasons to visit Cardigan Castle this Winter

Walk the Castle grounds to take in some fresh air. Cardigan Castle’s two-acre site is the perfect place to feel as though your out in the country whilst being in the heart of Cardigan itself, explore the vegetable garden, walk the castle walls and see the regency lawn and planting beds. Seasonal History The first …

Read more

Castle Scoops High Commendation at Heritage Angel Awards

Cardigan Castle has added another certificate of Commendation to it’s trophy Cabinet. Sharing the “Best Major Regeneration of a Historic Building or Place” category with the National Museum of Wales St Fagan as well as the Glynn Vivian Art Gallery, Cardigan Castle collected a “Highly Commended Certificate”. The National Museum of Wales captured the top …

Read more

Cardigan Castle Square Logo

Castle Scoops High Commendation at Heritage Awards

Mewn cwmni da gydag Amgueddfa Genedlaethol Sain Ffagan ac Oriel Gelf Glynn Vivian, fe wnaeth Castell Aberteifi cipio gwobr Clod Uchel 2018 yn seremoni wobrwyo Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru yng Nghastell Caerffili. Yn bresennol oedd Cyfarwyddwr y Castell Jac Davies a hanesydd lleol Glen Johnson. Dywedodd Jac Davies wedi’r digwyddiad. “Mae di fod yn bleser …

Read more

Castle shortlisted for yet another award

Cardigan Castle has been shortlisted for yet another major award. Just over a year after scooping the UK Restoration of the Year Award, the castle has been picked for the Heritage Angel Awards Wales – one of 15 “outstanding examples of heritage achievement” in Wales. The castle, which opened in April 2015 after a £12m …

Read more