Home » Aelodaeth YCA Cadwgan BPT Membership

Aelodaeth YCA Cadwgan BPT Membership

Mae bwrdd Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan wedi cymryd y penderfyniad i waredu ar ffi aelodaeth yn 2019. Mae’r penderfyniad yn un rhagweithiol i annog fwy o fewnbwn a diddordeb yng Ngwaith yr Ymddiriedolaeth. Er nad yw’r aelodaeth yma yn cynnig unrhyw gymhellion fel mynediad am ddim i’r Castell, mae’n galluogi rhywfaint o fewnbwn mewn cyfarfodydd blynyddol megis ethol Ymddiriedolwyr. Os ydych am ragor o wybodaeth am aelodaeth i’r Ymddiriedolaeth, cysylltwch â Swyddfa’r castell drwy’r ffynonellau isod. I ymaelodu, cwbwlhewch y ffurflen ar waelod y dudalen hon.

 

The Cadwgan BPT board of trustees have taken a proactive step to wave membership fees for joining the trust in 2019. The decision has been taken in order to encourage greater local participation and interest in the work of the trust. Although membership to the trust does not include incentives such as free admission to the Castle, it does allow for input at our AGM such as the election of trustees. Should you require any further information on membership to the Cadwgan BPT, please contact the office via the channels listed below. To apply for membership, please complete the form at the bottom of this page.

Ffon | Telephone: 01239 615131

Ebost | Email: [email protected]

Llythyr | Letter: YCA Cadwgan BPT, 2 Green Street, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JA

Cadwgan Trust Membership | Aelodaeth Ymddiriedolaeth Cadwgan

Application for membership of the Cadwgan Buildings Preservation Trust | Cais am aelodaeth o YCA Cadwgan

  • First name and Surname
  • Please provide your full address inc post code
    Rwy'n cytuno I fod yn aelod o YCA Cadwgan ac I gefnogi amcanion yr ymddiriedolaeth. I agree to become a member of the Cadwgan BPT and to support the aims of the trust.